Međunarodni simpozij
(NOVO) MEDIJSKA UMJETNOST U MUZEJIMA
produkcija – čuvanje - prezentacija
od 15. do 17. listopada 2008. godine
Program simpozija / Symposium programme
Gradska vijećnica / City Hall, Korzo 16, Rijeka – 15.–17. listopada 2008. / October 15–17, 2008
16. listopada 2008. / October 16, 2008 SNIMKE
Globalni informacijski sustav i umjetnička produkcija / The global information system and art production
Moderatori / Moderators: Dalibor Martinis, Igor Španjol

09:00 – Dalibor Martinis: Data Recovery
09:20 – Vasja Nagy: Novi mediji i stare institucije / New Media and Old Institutions
09:40 – Tomislav Brajnović: Novi pristup medijima / New Approach to Media
10:00 – Dan Oki: Istraživanje umjetničkog procesa pokretnih slika u novim medijima / Research of Artistic Processes in Moving Images in New Media
10:20 – Silva Kalčić: Arhitektura i video / Architecture and Video
10:40 – Nebojša Vilić: Umjetničko djelo ili umjetnički râd? Problemi muzeja suvremene umjetnosti u sustavu umjetnosti danas / Artwork or just work? Problems of contemporary art museums in today's sistem of art
Pauza / Break 11:15–11:45  
Iskustva iz muzejsko – galerijske prakse / Experiences from museum and gallery practice
Moderatori / Moderators: Nataša Ivančević, Dan Oki
12:00 – Leila Topić: "Odavde do vječnosti – djela za budućnost" – konkretni primjeri iz prakse vođenja Zbirke medijske umjetnosti MSU-a / "From here to eternity – works for the future" – examples from the curating practice of the MCA Media Art Collection
12:20 – Klaudio Štefančić: Nove mreže novih medija – prva retrospektivna izložba novih medija u Hrvatskoj / New networks of new media – first retrospective exhibition of new media in Croatia
12:40 – Olga Majcen Linn, Sunčica Ostoić: Čisto i dobro osvijetljeno mjesto za umjetnost / Clean and well-illuminated art space
13:00 – Branka Benčić: Izložba kao case study: cinemania(c) 2002.–2008., Pula Film Festival – o mogućnostima izlaganja pokretnih slika u galerijskom kontekstu i značenjima koja proizvode / Exhibition as case study: Cinemania(c) 2002–2008, Pula Film Festival – on possibiilties of displaying moving images in gallery context and the meanings they generate
13:20 – Sanja Kojić Mladenov: Prezentacija novih medija u muzejsko/galerijskoj praksi, na primjeru izložbene prakse u Vojvodini (1994.–2008.) / Presentation of New Media in museum and gallery practice on the example of exhibition practice in Vojvodina (1994–2008)
13:40 – Dario Džimbeg, Svetozar Nilović, Tomislav Ribičić: Peek & Poke Retro Computer Club
Ručak / Lunch: 14:30–15:45  
Pravni aspekti, zaštita i čuvanje / Legal aspects, protection and preservation
Moderatori / Moderators: Annet Dekker, Goran Zlodi
16:00 – Annet Dekker: Umjetnost prenošena tehnologijom / Art Mediated by Technology
16:20 – Sandro Đukić: Od police do baze podataka / From Shelf to Databasis
16.40 – Goran Zlodi: Uloga metapodataka u dokumentiranju i upravljanju novim medijima / The role of metadata in documenting and managing new media
17:00 – Igor Gliha: Pravni aspekti otkupa autorskog djela i stjecanje prava na korištenje autorskog djela / Legal aspects of purchase of authorial works and gaining rights to its use
17:20 – Kristian Lukić: Problem ekskluziviteta u mrežnom društvu – Sustav i politika otkupa digitalnih umjetničkih djela / The Problem of Exclusivity in Web Society – The system and policy of purchasing artworks
17:40 – Mato Kukuljica: Aktualni problemi u čuvanju i zaštiti audiovizualnoga gradiva / Actual problems in preservation and conservation of audiovisual assets
Završna diskusija, 17:45 / Final discussion, 17:45
18:30 – Ivana Grohovca 2 – Posjet stalnog postava Peek & Poke Retro Computer Cluba, uz stručno vodstvo voditelja kluba / Paying a visit to the permanent collection Peek & Poke Retro Computer Club, with official guide by the club staff

....................................................................................................................

Medijski pokrovitelj/Sponsored by:

....................................................................................................................

Za praćenje prijenosa uživo potrebno je imati